19 Mart 2019 Salı

Ev Kira Beyannamesi Örnek
2 NCİ ÖRNEK BEYANNAME 2014

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin)
1001 B
DİKKAT!

2014 yılına ait Önceden Hazırlanmış Kira Beyannameniz aşağıda yer almaktadır.  

Lütfen aşağıdaki bilgilerinizi kontrol ederek,varsa eksiklik, hata veya yanlışlıkları düzeltip Beyannamenizi onaylayarak gönderiniz.

Beyannamenizi kısmi olarak doldurup daha sonra tamamlayıp onaylamak üzere Sistemden çıkış yapmak için GÜVENLİ ÇIKIŞ butonunu kullanabilirsiniz.

2014 yılı içerisinde 3.300 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 97.000 TL’yi geçmesi halinde3.300 TL’lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.

Beyannamenizin verilmiş kabul edilebilmesi için, gerekli bilgilerinizin girilmesinin ardından “Beyanname Onaylamaya Geç” ve ardından “Beyanname Onayla ve Gönder” butonları vasıtasıyla Beyannamenizin Onaylanması ve Tahakkuk Numarası alması gerekmektedir.

(*) Zorunlu olarak bilgi girilmesi gereken alanları göstermektedir.
1.SİCİL BİLGİLERİNİZ
XXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXX
KURTDERELİ VERGİ DAİRESİ
DİKKAT: Vergi daireniz ikametgah adresinize göre tespit edilmiştir
2.İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ (İkametgah Adresi, E-Posta, Telefon)
BAHÇELİEVLER MAH.
XXXXXXX
XX
XX
BALIKESİR-ALTIEYLÜL
DİKKAT: Adres bilgileriniz Sisteme giriş yaptığınız an itibariyle MERNİS’ten alınmaktadır.
DİKKAT: Sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz için lütfen güncel ve ulaşılabilir telefon ve e-posta bilgilerinizi giriniz.
3-A. KİRA GELİRLERİNİZ VE BU GELİRLERİ ELDE ETTİĞİNİZ GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN BİLGİLERİNİZ
Gayrimekulün Türü(*)Elde Edildiği Süre (Ay)(*)Hisse (%)(*)Vergi Değeri (Hisseye Düşen)Kira Geliri (Hisseye Düşen)(*)Kesilen Gelir Vergisiİl/İlçe(*)Adres(*)Adres No.Adres Gir / Güncelle(*)Satır Sil
1SAMSUN - İLKADIMBaruthane mahallesi1111111111
Toplam 1 kayıt
3-B. TOPLAM KİRA GELİRLERİ VE KESİNTİLER
4800
3-C. ORTAKLARA AİT BİLGİLER
Gayrimenkul İlişkilendir(*)Adres No.Hisse (%)(*)T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoSoyadı/Unvanı(*)Adı/Unvanın DevamıSatır Sil
1
Toplam 1 kayıt
3-D. GELİR VERGİSİ KESİNTİ BİLGİLERİ
DİKKAT: 

1. Listede yer alan kesinti bilgilerinizde hata veya eksiklik olması durumunda ilgili bilgileri düzeltiniz. 

2. Kira gelirinize yönelik vergi kesintisinin kiracınız tarafından kesintinin yapılarak beyan edilmemesi halinde aşağıdaki tabloda bilgi yer alamayacaktır. 

Bu durumda “SATIR EKLE” butonuna tıklayarak olması gereken kesinti bilgilerini sizin girmeniz gerekmektedir. 

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için YARDIM bölümüne bakınız.
Kesinti Yapanın Adı-Soyadı veya Unvanı(*)Kesinti Yapanın T.C. Kimlik No.Kesinti Yapanın Vergi Kimlik No.Dönem(*)Yıl İçinde Yapılan Toplam Kira Ödemesi Tutarı (Brüt Tutar)(*)Yıl İçinde Yapılan Vergi Kesinti Tutarı(*)Satır Sil
1
Toplam 1 kayıt
4. GİDER TÜRÜ VE TUTARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Gelir Vergisi Kanununda vergi hesaplamasında götürü ve gerçek gider olmak üzere 2 yönteme yer verilmiştir. Bu yöntemlerden birini seçmek için yanındaki kutucuğa tıklayınız. Detaylı bilgi için YARDIM bölümüne bakınız.
1.YÖNTEM: Götürü Gider Yöntemi
Bu yöntemi seçmeniz halinde kira gelirinizin % 25'ini götürü olarak indirebilirsiniz. Hak kiralamalarında bu yöntem kullanılamaz.
Yukarıda beyan ettiğiniz kira geliriniz üzerinden %25 oranında hesaplanan götürü gider tutarınız 0TL'dir.
2.YÖNTEM: Gerçek Gider Yöntemi  BU YÖNTEM SEÇİLDİ.
Bu yöntemi seçmeniz halinde Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinde sayılan türden giderlerinizi belgelendirmek kaydıyla gider olarak düşebilirsiniz.
GİDER TÜRÜ
Meskene Ait Giderler
İşyeri, Diğer, Hak'a
Ait Giderler
5880
5. VERGİ HESAPLAMA
Yukarıdaki bilgiler kullanılarak otomatik olarak yapılan vergi hesaplamaları aşağıdadır

İstisnadan yararlanma koşullarını sağlamamanız halinde İSTİSNAYI SİLMEYİ unutmayınız

Detaylı bilgi için aşağıdaki "İSTİSNA UYGULANMAYACAK HALLER" butonuna tıklayınız. 
4800
4800
4800
İndirimleriniz Varsa Aşağıdaki Bölümlere giriniz.
Bazı indirim türlerinin yanında, parantez içinde oranlar yer almaktadır. Bu oranlarla "Kalan Kira Geliriniz" alanında yazan miktar çarpıldığında, o indirim türüne girebileceğiniz en fazla miktar elde edilir. Lütfen indirim miktarlarını girerken bu oranlara dikkat ediniz. Detaylı bilgi için indirim türünün yanında yer alan soru işaretine tıklayınız.
Kira geliri matrahınız ve hesaplanan gelir vergisi aşağıdaki gibidir
BEYANNAMENİZİ ONAYLAYIN  VE GÖNDERİN
                                                                                Lütfen beyannameyi kimin gönderdiğini işaretleyiniz
Kendisi
Mirasçı
Kanuni Temsilci
2014 Yılı Beyannamenize daha sonra kaldığınız yerden devam etmek için “TASLAK KAYDET” butonunu kullanabilirsiniz. 

2014 Yılı Beyannamenizi Onaylamak, İnternet Üzerinden İlgili Vergi Dairenize Göndermek ve Beyan İşlemini Tamamlamak İçin Aşağıdaki “BEYANNAMEYİ ONAYLAMAYA GEÇ” Düğmesine Tıklayınız.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.ÖRNEK BEYANNAME - 2014

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin)
1001 B
DİKKAT!

2014 yılına ait Önceden Hazırlanmış Kira Beyannameniz aşağıda yer almaktadır.  

Lütfen aşağıdaki bilgilerinizi kontrol ederek,varsa eksiklik, hata veya yanlışlıkları düzeltip Beyannamenizi onaylayarak gönderiniz.

Beyannamenizi kısmi olarak doldurup daha sonra tamamlayıp onaylamak üzere Sistemden çıkış yapmak için GÜVENLİ ÇIKIŞ butonunu kullanabilirsiniz.

2014 yılı içerisinde 3.300 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 97.000 TL’yi geçmesi halinde3.300 TL’lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.

Beyannamenizin verilmiş kabul edilebilmesi için, gerekli bilgilerinizin girilmesinin ardından “Beyanname Onaylamaya Geç” ve ardından “Beyanname Onayla ve Gönder” butonları vasıtasıyla Beyannamenizin Onaylanması ve Tahakkuk Numarası alması gerekmektedir.

(*) Zorunlu olarak bilgi girilmesi gereken alanları göstermektedir.
1.SİCİL BİLGİLERİNİZ
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxx
KURTDERELİ VERGİ DAİRESİ
DİKKAT: Vergi daireniz ikametgah adresinize göre tespit edilmiştir
2.İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ (İkametgah Adresi, E-Posta, Telefon)
 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xx
 xx
BALIKESİR-ALTIEYLÜL
DİKKAT: Adres bilgileriniz Sisteme giriş yaptığınız an itibariyle MERNİS’ten alınmaktadır.
DİKKAT: Sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz için lütfen güncel ve ulaşılabilir telefon ve e-posta bilgilerinizi giriniz.
3-A. KİRA GELİRLERİNİZ VE BU GELİRLERİ ELDE ETTİĞİNİZ GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN BİLGİLERİNİZ
Gayrimekulün Türü(*)Elde Edildiği Süre (Ay)(*)Hisse (%)(*)Vergi Değeri (Hisseye Düşen)Kira Geliri (Hisseye Düşen)(*)Kesilen Gelir Vergisiİl/İlçe(*)Adres(*)Adres No.Adres Gir / Güncelle(*)Satır Sil
1SAMSUN - İLKADIMBaruthane mahallesi1111111111
Toplam 1 kayıt
3-B. TOPLAM KİRA GELİRLERİ VE KESİNTİLER
3-C. ORTAKLARA AİT BİLGİLER
Gayrimenkul İlişkilendir(*)Adres No.Hisse (%)(*)T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoSoyadı/Unvanı(*)Adı/Unvanın DevamıSatır Sil
1
Toplam 1 kayıt
3-D. GELİR VERGİSİ KESİNTİ BİLGİLERİ
DİKKAT: 

1. Listede yer alan kesinti bilgilerinizde hata veya eksiklik olması durumunda ilgili bilgileri düzeltiniz. 

2. Kira gelirinize yönelik vergi kesintisinin kiracınız tarafından kesintinin yapılarak beyan edilmemesi halinde aşağıdaki tabloda bilgi yer alamayacaktır. 

Bu durumda “SATIR EKLE” butonuna tıklayarak olması gereken kesinti bilgilerini sizin girmeniz gerekmektedir. 

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için YARDIM bölümüne bakınız.
Kesinti Yapanın Adı-Soyadı veya Unvanı(*)Kesinti Yapanın T.C. Kimlik No.Kesinti Yapanın Vergi Kimlik No.Dönem(*)Yıl İçinde Yapılan Toplam Kira Ödemesi Tutarı (Brüt Tutar)(*)Yıl İçinde Yapılan Vergi Kesinti Tutarı(*)Satır Sil
1
Toplam 1 kayıt
4. GİDER TÜRÜ VE TUTARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Gelir Vergisi Kanununda vergi hesaplamasında götürü ve gerçek gider olmak üzere 2 yönteme yer verilmiştir. Bu yöntemlerden birini seçmek için yanındaki kutucuğa tıklayınız. Detaylı bilgi için YARDIM bölümüne bakınız.
1.YÖNTEM: Götürü Gider Yöntemi
Bu yöntemi seçmeniz halinde kira gelirinizin % 25'ini götürü olarak indirebilirsiniz. Hak kiralamalarında bu yöntem kullanılamaz.
Yukarıda beyan ettiğiniz kira geliriniz üzerinden %25 oranında hesaplanan götürü gider tutarınız 0TL'dir.
2.YÖNTEM: Gerçek Gider Yöntemi
Bu yöntemi seçmeniz halinde Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinde sayılan türden giderlerinizi belgelendirmek kaydıyla gider olarak düşebilirsiniz.
GİDER TÜRÜ
Meskene Ait Giderler
İşyeri, Diğer, Hak'a
Ait Giderler
5. VERGİ HESAPLAMA
Yukarıdaki bilgiler kullanılarak otomatik olarak yapılan vergi hesaplamaları aşağıdadır

İstisnadan yararlanma koşullarını sağlamamanız halinde İSTİSNAYI SİLMEYİ unutmayınız

Detaylı bilgi için aşağıdaki "İSTİSNA UYGULANMAYACAK HALLER" butonuna tıklayınız. 
4800
4800
4800
İndirimleriniz Varsa Aşağıdaki Bölümlere giriniz.
Bazı indirim türlerinin yanında, parantez içinde oranlar yer almaktadır. Bu oranlarla "Kalan Kira Geliriniz" alanında yazan miktar çarpıldığında, o indirim türüne girebileceğiniz en fazla miktar elde edilir. Lütfen indirim miktarlarını girerken bu oranlara dikkat ediniz. Detaylı bilgi için indirim türünün yanında yer alan soru işaretine tıklayınız.
Kira geliri matrahınız ve hesaplanan gelir vergisi aşağıdaki gibidir
4800
45.30
BEYANNAMENİZİ ONAYLAYIN  VE GÖNDERİN
                                                                                Lütfen beyannameyi kimin gönderdiğini işaretleyiniz
Kendisi
Mirasçı
Kanuni TemsilciHiç yorum yok:

Yorum Gönder